Španielčinári

Čítanie knihy od španielskeho autora a spracovanie ukážky z knihy vo forme video nahrávky- II.AJ.

So žiakmi pracovala Mgr. Barthová na hodinách španielskeho jazyka.