Aktivity

Ak kliknete do pravého rohu obrázku konkrétnej aktivity /pop-out/, zobrazia sa podrobnosti.