Stretnutie Nemecko

PROJEKTOVÉ STRETNUTIA

 

Pracovné stretnutie Augsburg, Nemecko

21.-25. Október 2013