Comenius  školské partnerstvá : 131120644

Názov projektu : Knihomoli Európy

Mobilita: Poľsko, Lublin       Termín: 31.5.2015 – 3.6.2015

Meno účastníka: Renata Bohuslavová

 

V dňoch 31.5.2015 – 3.6.2015 som sa zúčastnila mobility.  Hosťujúcou školou bola škola Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego v Lubline.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia z Poľska, Turecka a Slovenska. Obsahom pracovného programu bolo zhodnotenie fungovania projektu, ukážky najlepších čitateľských aktivít v praxi, spätná väzba z predchádzajúcich projektových stretnutí, diskusie o ďalšej možnej spolupráci v budúcnosti. Samozrejme, uskutočnili sa aj prehliadka školy a viacero neformálnych stretnutí so zamestnancami  a žiakmi hostiteľov.      

Počas tohto projektového stretnutia sme v škole absolvovali otvorené hodiny nemeckého jazyka a matematiky. Poľskí kolegovia nám predstavili interaktívny program, ktorý sami vytvorili a ktorý je používaný v celej krajine. Zároveň  nám ponúkli možnosť jeho využitia v našej škole.                                                               

Veľmi zaujímavé a hodnotné boli aj voľnočasové aktivity v Lubline (prehliadka Lublinu a jeho pamätihodností), prechádzka v skanzene či plavba loďou po Visle, najväčšej rieke v Poľsku.