Vitajte

na stránkach PK anglického jazyka, ktoré sa venujú projektu Comenius na Gymnáziu, Golianova 68 v Nitre.

Multilaterálne školské partnerstvá Comenius – v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS

 

projekt : KNIHOMOLI EURÓPY - BOOKWORMS OF EUROPE

Publikované s podporou Európskej únie v rámci Programu celoživotného vzdelávania (2007-2013). Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií

Kontakt

Mgr.Renáta Bohuslavová

Ďakujeme všetkým vyučujúcim a študentom, ktorí sa zapojili do aktivít Comenius. Podporte aj Vy naše aktivity - napríklad zdieľaním: